Gimę po laiminga žvaigžde

JURGITA NAGLIENĖ
Members Public

Viktoras Gerulaitis: „Žmonėms rei­kia, kad būtų be­tar­piš­kai tie­sio­giai ir pa­pras­tai“

Jau 18 metų va­sa­rai be­si­bai­giant vi­sus į mėnesį trun­kan­čią mu­zi­kinę šventę kvie­čian­tis tarp­tau­ti­nis My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lis ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be ori­gi­na­liai ir šmaikš­

JURGITA NAGLIENĖ
Members Public

Mantvidiškių dvarelio dukros

Filosofo Antano Maceinos ir jo žmonos Julijos gyvenimas suguldytas istorinių veikalų ir prisiminimų knygų puslapiuose. Atskirti karo, sutuoktiniai liko gyventi skirtingose geležinės sovietinės santvarkos uždangos pusėse – Julija su trimis vaikais čia, Lietuvoje, o sutuoktinis prieglobstį rado Vokietijoje. O Maceinų dukra Danutė Mickūnienė prieš bene keturis dešimtmečius šaknis įleido Šarnelėje. Dabar

JURGITA NAGLIENĖ
Members Public

Tėvynės ilgesio neužgožė net Holivudo spindesys

Išvydęs visada gerai nusiteikusį ir žodžio kišenėje neieškantį Ovidijų Balandį Plungės ar jo gimtųjų Alsėdžių gatvėse nė neįtartum, kad ne taip seniai vyras it žuvis vandeny nardė po Los Andželo gatves, prabangiais limuzinais vežiodamas garsiausias Holivudo žvaigždes. Padirbėti anapus Atlanto vyko vos porai metų, tačiau galiausiai JAV prabėgo du dešimtmečiai.